ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Ve čtvrtek 26. ledna 2012 se uskuteční v Tetčicích u Brna v hotelu U Crlíků závěrečná konference k projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradensví pro romské etnikum v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00165, financovanému prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. Smyslem konference je setkání účastníků vzdělávacího programu ekonomická gramotnost a odborníků, zhodnocení výsledků projektu a diskuse nad dalším postupem pomoci lidem ohroženým dluhovou pastí a možnostmi zabránění rozpadu jejich rodin či sociálnímu vyloučení. Pokud máte zájem se konference zúčastnit, proveďte co nejdříve rezervaci v sekci veřejné kurzy nebo e-mailem na sekretariat@petrotahal.cz. Účast na konferenci je zcela zdarma, avšak počet míst je omezen. Hana Fabíková, koordinátor projektu.