ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE KURZŮ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI

S rozvojem tržního hospodářství v posledních 20. letech se u nás začal rovněž rychle rozvíjet finanční trh a v jeho rámci produkty pro běžného občana jako jsou různé investiční příležitosti, platební prostředky a rovněž úvěry a půjčky. Tato situace, kdy jsou lidé zasypáváni nejrůznějšími nabídkami finančních produktů klade vyšší požadavky na jejich osobní odpovědnost v rozhodování o jejich využití. Vzhledem k tomu, že ještě ani dnes není finanční gramotnost v dostatečném rozsahu obsahem školních osnov, není divu, že dnešní čtyřicátníci a výše, pokud nejsou osobní finance jejich koníčkem, cítí velkou absenci vzdělání v této oblasti. Kurzy ekonomické gramotnosti jsou tak přijímány s velkým zájmem účastníků a je škoda, že jsou určeny jen úzké cílové skupině posluchačů. Ekonomie je velice rozsáhlý obor a ambicí projektu není detailní seznámení s jednotlivými oblastmi ale vybudování základní úrovně ekonomických znalostí tak, aby účastníci dokázali samostatně vyhodnotit možná rizika, která pro ně z využití některých produktů mohou vyplynout. Účastníci se naučí porozumět základním makroekonomickým veličinám jako je například inflace a jejímu praktickému dopadu na život všech občanů. Seznámí se s možnostmi investování do různých finančních instrumentů a jejich základní charakteristiky. Obzvláště témata jako bankovní a nebankovní poskytovatelé úvěrů a půjček, čerpání úvěrů a půjček a osobní bankrot byla prošpikována spoustou diskusí nad konkrétními příklady z praxe jak lektora, tak účastníků a přínos pro pracovní využití získaných vědomostí byl tak téměř hmatatelný. Účastníci velmi oceňují možnost praktického využití jednotlivých témat ať už v osobním životě nebo při výkonu povolání. Reakce účastníků a jejich spokojenost s praktickými a v běžném životě využitelnými informacemi které jim v drtivé většině scházely je důkazem, že tento projekt nemá a ani v budoucnu nebude mít o účastníky nouzi. Těmi jsou kromě sociálních pracovníků městských úřadů také zaměstnanci různých charitativních organizací a všichni velmi oceňují možnost, nabýt tak důležité ekonomické informace z prostředí, které se od jejich opuštění školních lavic tak výrazně vyvíjelo a které ale bohužel ještě ani dnes není ve školních osnovách dostatečně zastoupeno a vzniká tak obrovská mezera a příležitost pro různé spíše podnikavce než podnikatele využít neúplných znalostí k podvodům, které pak mnohdy mohou skončit s velmi negativním až katastrofálním dopadem na osobní majetek. Pokud tady tento projekt pomůže díky vzdělání klíčových sociálních pracovníků snížit počet osobních finančních katastrof, pak své poslání dozajista splňuje. Ing. Jaroslav Manderla, lektor projektu.