EKONOMICKÁ GRAMOTNOST POKRAČOVALA V LEDNU TÉMATEM EXEKUCE

Účastníci vzdělávacího projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji, který je financován prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR, pokračovali ve vzdělávání v průběhu měsíce ledna tématem Exekuce. S touto problematikou se setkávají jako terénní pracovníci, pracovníci sociálních odborů i zaměstnanci poraden a občanských sdružení poměrně často. Jejich klienti často potřebují radu, co si počít, jak postupovat v případě uvalení exekuce, někdy také jak se bránit proti postupům, které jsou neoprávněné. Zvýšit informovanost právě v této oblasti si kladou za cíl dva semináře s tématem Exekuce. Cílem prvního semináře je seznámit se se základy tématiky exekucí, vysvětlit používané pojmy, projít proces exekučního řízení krok za krokem včetně připomenutí zákonných lhůt jednotlivých kroků exekučního řízení. Dále seminář seznamuje s možnými výkony rozhodnutí se zdůrazněním specifik jednotlivých typů výkonu rozhodnutí. Sociální pracovníci se nesetkávají často s výkonem rozhodnutí prodejem nemovitého majetku, ale poměrně často se v praxi dozvídají o soupisu majetku movitého, který exekutoři nebo zaměstnanci exekutorských úřadů vykonávají přímo v místech bydliště dlužníků. Celá tato oblast je v médiích často popisována se zdůrazněním, že chování exekutorů je někdy problematické. Seminář si klade za cíl také diskutovat s účastníky a mezi účastníky o tom, co je v praxi nejvíce potřebné a co se v jejich poradenství pro romské etnikum osvědčuje. Účastníci vítají nové poznatky s vědomím, že jsou v jejich praxi potřebné a využitelné. Další seminář na toto téma bude v jednotlivých krajích realizován v průběhu února. Lektorem tohoto semináře byla Ing. Jana Pavlásková.