POSLEDNÍ SEMINÁŘ PROJEKTU ZVÝŠENÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI KLÍČOVÝCH SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH JAKO JEDEN Z NÁSTROJŮ PORADENSTVÍ PRO ROMSKÉ ETNIKUM V LIBERECKÉM, KARLOVARSKÉM, PLZEŇSKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Na konci června letošního roku, přesněji 29. června 2012 proběhl v Moravskoslezském kraji poslední seminář projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Karlovarském, Plzeňském a Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00192, financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. První seminář tohoto projektu proběhl 12. dubna 2011 v Libereckém kraji a v průběhu následujících čtrnácti měsíců bylo realizováno celkem 156 seminářů, které měly vynikající hodnocení ze strany frekventantů, hlavně jejich praktické zaměření, srozumitelnost a odborné vedení našimi lektory. Semináře probíhaly ve čtyřech krajích, a to Libereckém (vždy dvakrát v Liberci a dvakrát v České Lípě), Plzeňském (třikrát v Plzni a jednou v Klatovech), Karlovarském (dvakrát v Chebu a jednou v Sokolově) a Moravskoslezském (vždy jednou Havířov a Orlová). V průběhu projektu jsme ve všech krajích v třinácti souběžných cyklech po dvanácti seminářích proškolili celkem 295 terénních sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků majících na starosti agendu hmotné nouze na městských úřadech. Úspěšně projekt zakončilo 211 frekventantů. Těmito semináři jsme zvýšili znalosti frekventantů v oblasti finanční a ekonomické gramotnosti, které využijí při práci s klienty, často nezaměstnanými, ohroženými dluhy, exekucemi, nevýhodnými půjčkami, klienty, kteří se sami v oblasti financí neorientují, a proto potřebují odbornou pomoc. Tento vzdělávací program Ekonomická gramotnost, k němuž vytvořili naši lektoři původní učební materiály, byl akreditován u MPSV i MV.

Ing. Milan Budník, manažer projektu.