ŠKOLENÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V DUBNU POKRAČUJE TÉMATEM PLATEBNÍ KARTY

V průběhu dubna proběhly další z řady seminářů realizovaných v rámci projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Konkrétně to byly semináře realizované v Plzeňském kraji v Klatovech 10. a v Plzni 11. – 13.4. Byly věnovány platebním kartám, jejich rozdělení, způsoby použití, jejich výhodnosti a bezpečnosti. Celý projekt Ekonomické gramotnosti je cílen na pracovníky v sociálních službách, v neziskových organizacích a v charitách. Účastníci seminářů se tedy ve své práci setkávají s lidmi, jejichž finanční situace není dobrá, často je spíše velmi špatná. Sami účastníci seminářů samozřejmě také karty využívají a v tomto tématu měli možnost rozšířit své vědomosti a dozvědět se zajímavé detaily i o kartách, které nosí u sebe. V úvodní části semináře jsme probrali platební karty podle různých kritérií, prvním bylo vysvětlení rozdílu mezi kartou “hladkou” a kartou embosovanou, neboli plastickou, “vyraženou”. Imprinter, hovorově řečeno “žehlička”, je přístroj, který vznikl už v roce 1915, ale pro embosované karty se tato technologie začala používat mnohem později. Pro většinu účastníků byla nejenom tato informace zcela nová a rozšířila jim obzory o historii, technologii a vlastnostech karet. Zásadním datem pro dnešní karty byl ale rok 1950 a příhoda, která mu předcházela a která se stala v jedné americké restauraci. Frank McNamara, zakladatel klubu strávníků – Diners Clubu, si po dobré večeři prožil nepříjemnou chvilku. Zjistil, že nemá peníze a bylo mu to samozřejmě velmi trapné. Začal tedy přemýšlet o produktu, který by tuto nepříjemnou situaci vymýtil – nemít s sebou peníze a přesto zaplatit. Tak vznikla moderní platební karta a je myslím dobře, že společnost Diners Club je dodnes jedna z největších firem, působících v tomto oboru. Nás může těšit, že ve východním bloku se karty začaly používat nejdříve v Československu. Dále jsme během povídání o kartách diskutovali technologii karet. K tomu nám dnes významně pomáhá i televizní reklama, v níž nejrychlejší člověk světa Usain Bolt během svého sprintu Londýnem využívá nových vlastností platební karty. Některé účastnice potvrdily ze své zkušenosti, že nová bezkontaktní technologie karet je opravdu dalším příjemným vylepšením hlavně pro nás, uživatele platebních karet. Velmi rozsáhlým a živě diskutovaným tématem byla bezpečnost karet. Prošli jsme všechny hlavní typy zneužití karet nebo pouze údajů, které jsou na nich uložené. Účastníci už teď vědí, že je nutné PIN zadávat vždy skrytě a v žádném případě jej nemít napsaný na kartě. Také vědí, že je dobré všímat si bankomatů a jejich případných úprav, nenechají se už chytit jako hloupé rybky pomocí podvodných emailů, kterým se říká phishing. Dostali jsme se dokonce k zajímavostem jako je Libanonská smyčka. Všem tedy přeji, aby se Vám tyto zločinné techniky vyhýbaly a Vaše karty a tím peníze na účtu byly v bezpečí. Přeji Vám, abyste své karty používali efektivně a levně. Až budete v létě koukat v televizi na Usaina Bolta na olympiádě v Londýně, jistě si na platební karty vzpomenete, společnost VISA je totiž jedním z hlavních sponzorů Olympijských her. Mgr. Petr Sládek, lektor projektu.