ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

V úterý 16.10.2012 proběhla v Praze v hotelu První republika závěrečná konference realizovaná v rámci končícího projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00192. Konferenci navštívilo více než 40 účastníků z řad odborné i široké veřejnosti. Cílem setkání bylo nejen zhodnocení výsledků a výstupů realizovaného projektu, ale také nastínění dalších možností ve vzdělávání v oblasti sociální práce a generování dalších nápadů a možností, jak lépe působit na cílovou skupinu v oblasti finanční gramotnosti. Jan Michalec, koordinátor projektu.