ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU

Dne 1.1.2011 zahájila společnost Petr Otáhal, s. r. o., další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt s názvem „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji“. Ve dnech 5. – 8. dubna 2011 byly zahájeny vlastní semináře, a to tématem – Makroekonomie, tržní systém jako celek. Tyto semináře v Plzeňském kraji (modul A v Klatovech a moduly B, C a D v Plzni) vedl zkušený lektor Ing. Lumír Vantuch. Dále semináře na stejné téma – Makroekonomie, tržní systém jako celek, pokračovaly v termínech 12. – 15. dubna 2011 v Libereckém kraji (konkrétně moduly A a B v České Lípě a moduly C a D v Liberci), a to pod vedením lektora Ing. Jaroslava Manderly, 19. – 21. dubna 2011 v Karlovarském kraji (modul A a B v Chebu a modul C v Sokolově) také pod vedením lektora Ing. Jaroslava Manderly a 21. a 22. dubna 2011 v Moravskoslezském kraji (modul A v Karviné a modul B v Orlové) pod vedením lektora Ing. Lumíra Vantucha. V měsíci květnu 2011 proběhly na stejných místech a se stejným lektorským obsazením semináře na téma – Mikroekonomie – analýza chování jednotlivých ekonomických subjektů. V červnu se uskutečnily třetí semináře, tentokrát na téma – Finanční trh – komerční bankovnictví, které všechny proběhly pod vedením pana Ing. Jaroslava Manderly. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ing. Milan Budník, manažer projektu.