ZPRÁVA O REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI

Dne 5.4.2011 byl zahájen opakovaný, úspěšný projekt s názvem „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji“. Cílem seminářů je stejně jako u projektů předchozích, poskytnout další odborné vzdělání tak, aby cílová skupina dokázala lépe poradit svým klientům při výkonu své funkce. Projekt probíhá ve dvou skupinách v Liberci, ve dvou v České Lípě ve dvou v Chebu, v jedné v Sokolově, jedné v Klatovech, ve třech v Plzni, v jedné v Karviné a jedné skupině v Orlové. Všichni účastníci se do projektu zapojili z vlastní iniciativy, což se evidentně projevilo na jejich zájmu o probíranou problematiku. Účastníci mají středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání především zaměřené na sociální problematiku. Skupiny mají mírně odlišnou úroveň vnímání, jsou velmi aktivní, zapojují se do výuky, řízené diskuze, řešení a rozboru modelových situací a mají zcela evidentně velký zájem o nové informace. V rámci projektu se probírají následující témata: Makroekonomie – tržní systém jako celek, Mikroekonomie – analýza chování jednotlivých ekonomických subjektů, Finanční trh – komerční bankovnictví, Bankovní a nebankovní poskytovalé půjček, Osobní konkurz – insolvenční zákon a konsolidace úvěrů, Exekuce I, Exekuce II, Produkty finančního trhu se zaměřením na běžného občana, Čerpání úvěrů a půjček, Platební karty jako další zdroj financování, Právo – lichva, podvod, úvěrový podvod, Psychologie – působení dlouhodobé nezaměstnanosti. Projekt bude zakončen závěrečným testem. Lektor: Ing Lumír Vantuch.