PROJEKT UKONČEN

Dne 30. dubna 2011 byla ukončena po 18 měsících realizace projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum, reg. č. CZ.1.04/3.2/01/19.00103, financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. V průběhu projektu jsme v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v pěti souběžných cyklech 12denních seminářů proškolili celkem 117 terénních sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků majících na starosti agendu hmotné nouze a tím zvýšili jejich znalosti v oblasti finanční a ekonomické gramotnosti, které využijí při práci s klienty, často nezaměstnanými, ohroženými dluhy, exekucemi, nevýhodnými půjčkami, klienty, kteří se sami v oblasti financí neorientují, a proto potřebují odbornou pomoc. Devadesátišestihodinový vzdělávací program Ekonomická gramotnost, k němuž vytvořili naši lektoři původní učební materiály, byl akreditován u MPSV i MV a mj. díky ohlasu, který měla tato odborná školení u sociálních pracovníků v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, jej můžeme nabízet zájemcům i v jiných krajích ČR. Mgr. Hana Fabíková.