ZÁVĚREČNÍ KONFERENCE V RÁMCI PROJEKTU

V pondělí 11.04.2011 proběhla v Ostravě v hotelu Harmony Club závěrečná konfrerence v rámci končícího projektu: „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“. Cílem setkání odborníků na téma ekonomické gramotnosti bylo generování dalších nápadů a možností, jak lépe působit na cílovou skupinu v oblasti prevence proti zadlužování. Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Petr Otáhal.