ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE VEŘEJNÝCH KURZŮ PROJEKTU

V těchto zimních dnech proběhl další ze seminářů ekonomické gramotnosti, který byl zaměřen hlavně na vkladové produkty a jejich vzájemnou provázanost. Celý seminář proběhnul ve velmi přátelské a otevřené atmosféře, kde se živě diskutovalo nad současnými možnostmi zhodnocení volných finančních prostředků. Účastníci se živě zajímali i o možnosti stavebního spoření po připravované novele a výhodách či nevýhodách penzijního připojištění. Na předvánoční prosincové termíny, jsme pro účastníky připravili seminář na téma „Platební karty jako další zdroj financí“, což jistě v této době ocení. Účastníci velmi kladně hodnotí dosavadní praktické zaměření seminářů, jejich srozumitelnost a odborné vedení lektorů, kteří jim interaktivní a „laickou“ formou přibližují a vysvětlují problematiku financí. Projekt je financován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky. Ing. Ivana Karkošková, lektor projektu.