SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI V ÚSTECKÉM KRAJI SE NEBOJÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Účastníky dvanáctidenního vzdělávacího programu ekonomické gramotnosti čeká v září poslední celodenní seminář věnovaný tentokrát nezaměstnanosti a aspektům, které dlouhodobá nezaměstnanost provází (nedostatek financí, neuspokojení potřeb, psychologické dopady…). Pro mnohé účastníky tohoto vzdělávacího programu však vzdělávání zářím neskončí, neboť jsou již přihlášeni do pokračujícího vzdělávacího programu věnovaného problematice práva a bydlení. V průběhu 40hodinového kurzu získají znalosti v problematice bytového vlastnictví, uvědomí si provázanost jednotlivých právních norem a jejich využitelnost v sociální práci. Seznámí se možnostmi a právními otázkami, které s sebou přináší alternativní a sociální bydlení. Veškeré získané znalosti si v průběhu vzdělávacího programu procvičí v modelových situacích a na praktických příkladech tak, aby tyto dovednosti dokázali využít při své každodenní práci s klienty, zejm. sociální exkluzí ohroženými příslušníky romské menšiny. Vzdělávací program Právo a bydlení je určen pro terénní sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pomáhají sociálně vyloučeným romským občanům v sociální, ekonomické a bytové oblasti, působí jako poradci při vyřizování úředních záležitostí, radí jim, jak vyřešit problémy s dluhy, bydlením či hrozícími exekucemi. Podpořeni budou také sociální pracovníci zajišťující agendu hmotné nouze a další kompetentní sociální pracovníci pracující především s romskou menšinou. Mgr. Hana Fabíková, koordinátor projektu