ZPRÁVA O REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V ÚSTECKÉM KRAJI

Dne 12.10.2010 byl zahájen s názvem „Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Ústeckém kraji“. Projekt bude ukončen 23.9.2011. Cílem seminářů je poskytnout další odborné vzdělání tak, aby cílová skupina dokázala lépe poradit svým klientům při výkonu své funkce. Projektu se účastní čtyři skupinu zájemců, a to v Teplicích, Chomutově, Děčíne a Roudnici nad Labem. Všichni účastníci se do projektu zapojili z vlastní iniciativy, což se evidentně projevuje na jejich zájmu o probíranou problematiku. Účastníci mají středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání především zaměřené na sociální problematiku. Skupiny mají mírně odlišnou úroveň vnímání, jsou velmi aktivní, zapojují se do výuky, řízené diskuze, řešení a rozboru modelových situací a mají zcela evidentně velký zájem o nové informace. V rámci projektu se probírají následující témata: Makroekonomie – tržní systém jako celek Mikroekonomie – analýza chování jednotlivých ekonomických subjektů Finanční trh – komerční bankovnictví Bankovní a nebankovní poskytovalé půjček Osobní konkurz – insolvenční zákon a konsolidace úvěrů Exekuce I Exekuce II Produkty finančního trhu se zaměřením na běžného občana Čerpání úvěrů a půjček Platební karty jako další zdroj financování Právo – lichva, podvod, úvěrový podvod Psychologie – působení dlouhodobé nezaměstnanosti Projekt bude zakončen závěrečným testem. Poté bude následovat od 4.10.2011 do 10.2.2012 čtyřdenní blok „Právo a bydlení“. Lektor: Ing Lumír Vantuch