EKONOMICKÁ GRAMOTNOST – NÁSTROJ PORADENSTVÍ PRO ROMSKÉ ETNIKŮM

Ekonomicky gramotný občan dosahuje mnohem vyšší tržní adaptability, orientuje se v problematice peněz a cen, je schopen finančně zabezpečit sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupovat na trhu finančních produktů a služeb, aniž by sklouzl do velkého debetu či jiných finančních potíží, což má dále za následek např. krádeže aj. trestné činy. Romové však ve velké míře patří mezi nezaměstnané občany s vesměs mizivou úrovní ekonomické gramotnosti. Vzdělávání všech romských obyvatel v ekonomické gramotnosti byl bylo pro extrémně vysoké náklady nereálné, proto společnost Petr Otáhal, s. r. o. zaměřila svou pozornost na klíčové sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. V současnosti firma Petr Otáhal, s. r. o. již takovéto projekty realizuje v krajích Moravskoslezském, Olomouckém, Jihomoravském, Ústeckém, Plzeňském, Libereckém a Karlovarském. Nový projekt přináší školení v ekonomické gramotnosti do kraje Vysočina, do Pardubického, Zlínského a Jihočeského kraje. Manažer projektu Ing. Milan Budník dodává, že cílem projektu je předat znalosti a upozornit na různá úskalí finančního trhu a dalších s tímto se pojících souvislostí cílové skupině 200 klíčových sociálních pracovníků či pracovníků v soc. službách, která bude dále tyto získané poznatky uplatňovat při poskytování poradenství romské menšině jako nástroj prevence proti zadluženosti, případně její eliminaci, lichvářským půjčkám, a to jednoduchou a snadno pochopitelnou formou. Projekt Ekonomické gramotnosti se rozjíždí 1.5.2011, na školeních se bude mimo jiné probírat čerpání úvěru a půjček, exekuce, insolvenční zákon a další. Školit se bude konkrétně v Jihlavě, Pardubicích, Zlíně a Českých Budějovicích. V listopadu 2012 pak proběhne v Jihlavě konference, kde se zhodnotí výstupy celého projektu, projekt bude ukončen v prosinci 2012. Informace o aktivitách projektu naleznete na webovém portálu www.esfcr.cz nebo na www.petrotahal.cz. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky (SR ČR) prostřednictvím Operačního Programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Projekt Zpět na trh práce je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Ing. Zuzana Balická, DiS. Petr Otáhal, s.r.o. koordinátor projektu