EKONOMICKÁ GRAMOTNOST: PSYCHOLOGIE – PŮSOBENÍ DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI

V rámci cyklu školení Ekonomická gramotnost probíhali ve Zlínském kraji a na Vysočině v měsíci říjnu letošního roku závěrečné semináře s názvem Psychologie – působení dlouhodobé nezaměstnanosti.

 

Cílem výuky bylo seznámit skupinu klíčových sociálních pracovníků s působením

dlouhodobé nezaměstnanosti, jejími důsledky na klienty a rovněž doporučit možné kroky v sociální práci vedoucí ke zmírnění dopadů nezaměstnanosti.

 

Probírané téma a rizikové skupiny nezaměstnaných jsou účastníkům semináře velmi blízké, účastníci reagovali na téma aktivně a probíhající komunikace byla živá a konstruktivní. Ke konkrétním dotazům a jednotlivým případům klientů byl na semináři ponechán dostatečný prostor.

 

V rámci shrnutí dopadů na nezaměstnaného člověka účastníci ocenili informace ohledně pomoci nezaměstnaným a praktické rady k motivaci klientů. Zvýšený důraz byl kladen rozbor ekonomických důsledky nezaměstnanosti a upozornění na rizika, které sebou dlouhodobý finanční nedostatek přináší. Seminaristé pozitivně hodnotili tipy jak si udržet v dlouhodobé nezaměstnanosti nadhled a využít čas pro další rozvoj.

 

Jelikož seminář byl ukončením celého projektu Ekonomické gramotnosti, proběhl po stručném shrnutí závěrečný test. Účastníci odpovídali na 20 otázek, které představovali průřez všemi tématy ekonomické gramotnosti – makroekonomie, mikroekonomie, Zákon o insolvenci i produkty finančního trhu se zaměřením na běžného občana…

Po úvodních menších obavách (všichni pamatujeme studentské léta) bylo zřejmé, že seminaristé po přečtení otázek reagují v klidu a odpovědi řeší bez delšího váhání a nejistoty.

(Namátkovým nahlédnutím hned na semináři můžu potvrdit vysokou úspěšnost.) Úspěšní absolventi získají Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu Ekonomická gramotnost.

 

Na závěr semináře účastníci přiznali podstatně lepší orientaci v dané problematice, zkvalitnění poradenství při práci s klienty a vyslovili zájem o případné pokračování vzdělávání  – určitou „nadstavbu“ – v dané problematice.

 

Ing. Renata Urmaničová, lektorka