EKONOMICKÁ GRAMOTNOST SE ZAČALA ŠKOLIT

Dne 6.9.2011 se začalo školit v rámci projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysočina, Pardubickém, Jihočeském a Zlínském, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.00218. Cílem seminářů je poskytnout další odborné vzdělání tak, aby cílová skupina dokázala lépe poradit svým klientům při výkonu své funkce. V rámci projektu se školí v Českých Budějovicíh, Táboře, Ústí nad Orlicí, Chrudimi, Jihlavě, Třebíči, Okrouhličce (obec u Světlé nad Sázavou), Vsetíně, Rožnově pod Radhoštěm a Kroměříži. Všichni kurzisté se do projektu zapojili z vlastní iniciativy, což se evidentně projevilo na jejich zájmu o probíranou problematiku. Účastníci mají středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální problematiku. Skupiny v jednotlivých městech měly mírně odlišnou úroveň vnímání, byli velmi aktivní, zapojovali se do výuky, řízené diskuze, řešení a rozboru modelových situací a měli zcela evidentně velký zájem o nové informace. Projekt byl zahájen tématem – Makroekonomie-tržní systém jako celek. Po vzájemném seznámení bylo objasněno, co je to MAKROEKONOMIE, hrubý domácí produkt, monetární a fiskální politika, problémy nezaměstnanosti a inflace. V panelové diskuzi jsme hledali souvislosti mezi jednotlivými ekonomickými pojmy a o čem je OIKONOMOS. Drtivá většina účastníků ocenila přínos těchto vzdělávacích akcí, rozšířila si své znalosti. Podnětné pro všechny zúčastněné byla možnost výměny zkušeností a názorů k daným tématům. Lektor: Ing. Lumír Vantuch