INFORMACE O SEMINÁŘÍCH MIKROEKONOMIE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Semináře proběhly v Jihlavě (11.10.2011), Třebíči (12.10.2011), a Okrouhličce (obec u Světlé nad Sázavou 13.10.2011). Účastníci akce byli sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách kraje Vysočina. Jednalo se o skupinu inteligentních lidí zkušených především v sociální oblasti. Cílem výuky pro skupinu klíčových sociálních pracovníků bylo seznámit je se základními pojmy z oblasti mikroekonomie a na praktických příkladech ukázat základní principy fungování jednotlivých ekonomických subjektů. Skupina se o nové informace a danou problematiku živě zajímala. Účastníci semináře byli velmi pozitivní a motivováni. Všichni se na celý projekt přihlásili z vlastní iniciativy s vědomím nutnosti celoživotního vzdělávání a rozvoje. Probíraná témata, modelové situace a příklady z praxe směřovali k tomu, aby účastníci porozuměli základním pojmům z oblasti ekonomie, propojení faktorů ceny, nákladů, ovlivňování a pochopili podstatu ekonomického rozhodování – což je každodenní činnost každého z nás. Účastníci kladně hodnotili zlepšení orientace v dané problematice, která umožní lépe navázat na další témata ekonomické gramotnosti a pomůže při jednání s klienty. Lektorka: Ing. Urmaničová