SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ NA ZÁVĚREČNÉ KONFERENCI

V rámci realizace projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysočina, Pardubickém, Jihočeském a Zlínském, číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00218, financovaného prostřednictvím OP LZZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, byla  v úterý 16.10.2012 v Praze v hotelu První republika realizována závěrečná konference. Smyslem konference bylo setkání účastníků vzdělávacího programu ekonomická gramotnost a odborníků z veřejné správy, neziskových organizací ap., zhodnocení výsledků projektu a hlavně debata nad dalším postupem pomoci lidem ohroženým dluhovou pastí, problematickým bydlením a možnostmi zabránění rozpadu jejich rodin či sociálnímu vyloučení. Součástí konference byla také prezentace nových trendů v oblasti výuky ekonomické gramotnosti a informace o novém evropském certifikátu ECC pro sociální pracovníky.

Ing. Zuzana Balická, DiS. koordinátor projektu