ŠKOLENÍ EXEKUCE V JIHOČESKÉM KRAJI

Dne 15. a 16. května 2012 proběhlo školení na téma EXEKUCE I. v rámci zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro Jihočeský kraj. Školení probíhalo v Českých Budějovicích a Táboře. Z průběhu školení je zřejmé, že problematika exekucí je vážná a bytostně se dotýká obrovské většiny občanů. Znamená to rovněž nejen psychické vypětí, ale i majetkovou újmu na věcech, občanům nejbližších. Po úvodním vysvětlení základních pojmů v exekučním řízení jsme s účastníky probrali i vývoj statistiky v počtu nařízených exekucí a částku v Kč, která byla exekučně zabavena. Shodli jsme se s účastníky kurzu na tom, že problematika exekucí se týká všech věkových vrstev obyvatel včetně důchodců. Zajímavým tématem pro účastníky byly exekuční tituly, tedy případy, kdy exekutor může započít se samotnou exekucí. Počátkem června proběhne téma EXEKUCE II. na který se účastníci připravují s praktickými příklady z praxe, neboť proškolované téma se týká výkonu rozhodnutí (exekuce majetku, bankovního účtu, srážky ze mzdy, apod). Zpracoval: Judr. Jiří Bodnár, lektor.