ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU „ZVÝŠENÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI JIHOČESKÉM KRAJI“

Na začátku října proběhly závěrečné semináře projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti v Jihočeském kraji, který je financován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky. Konkrétně to byly semináře v Českých Budějovicích 2. a v Táboře 3.10.2012. Byly věnovány dlouhodobým důsledkům nezaměstnanosti. Téma bylo pro účastníky velmi známé, většina z nich se totiž nezaměstnaností zabývá takřka denodenně.

V úvodní části semináře jsme definovali základní pojmy nezaměstnanost, nezaměstnaný, sociální politika státu, sociální pracovník a další důležité termíny, které se pojí s tématem. Jelikož téma účastníci opravdu důvěrně znají, padala spousta příkladů z praxe, bohužel často kritických. Nejvíce kritizovaným byl systém vyplácení dávek a vůbec změny, které do tohoto resortu přišly s ministrem Drábkem. Paradoxně právě v těchto dnech Drábek na svůj post rezignoval, což u účastníků kurzů vyvolalo celkem upřímné nadšení.

V dalším průběhu semináře jsme se dostávali k psychologické stránce nezaměstnanosti. Z různých průzkumů již dnes víme, že dlouhodobá nezaměstnanost může vést nejenom k psychickým prablémům, jako jsou frustrace a deprese. Bohužel pak tyto psychické problémy mohou přerůst i v problémy fyzické. Nejčastěji zmiňované jsou v literatuře tyto tři: vysoký krevní tlak, bolesti hlavy a dermatitis. Někteří autoři uvádějí I závažnější zdravotní problémy a nemoci, které začínají psychickými problémy.

Součástí tohoto závěrečného dne projektu byl i test, který měl potvrdit všeobecné znalosti z oboru ekonomické gramotnosti. Jsem rád, že výsledky účastníků jsou velmi dobré až výborné a všichni bez výjimky test napsali lépe než požadovaných 50%. Všichni tedy dobře vědí, co jsou akcie a dluhopisy, co smí a nesmí exekutor a také co je inflace a jak funguje.

Všem účastníkům tohoto projektu ještě jednou moc děkuji za aktivní účast, za spoustu příjemných dní v jejich přítomnosti a za hodně postřehů a poznámek, které kurzy obohatily. Přeji jim, aby získané vědomosti používali pro sebe a své klienty a aby se jim téma nezaměstnanost v osobním životě vyhnulo.

Mgr. Petr Sládek, lektor projektu