ZVÝŠENÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI – PRÁVO – LICHVA, PODVOD, ÚVĚROVÝ PODVOD

Projekt „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ pokračoval dalším cyklem seminářů – „Právo – Lichva, podvod, úvěrový podvod, …“

Toto téma bylo pro všechny účastníky seminářů atraktivní a bylo to vidět i na zvýšené aktivitě, zájmu a pozornosti během jednotlivých seminářů. Hned v úvodu každého semináře bylo velmi intenzivně diskutováno aktuálně zařazené téma lichva a lichváři. V komunitách, kde účastníci pracují, se často setkávají s touto činností.

Po krátkém opakování poznatků z minulých seminářů, formou testu, následoval úvod do problematiky trestního práva. Po probrání základních pramenů – ústava, listina práv a svobod, trestní zákoník, …, pokračoval seminář probíráním problematiky trestního zákoníku, jednotlivých trestných činů a trestů.

Vzhledem k tomu, že tento cyklus seminářů se blíží ke konci, je vidět, že účastnici jsou již finančně vzdělaní a „jsou v obraze“. Finanční vzdělaní a povědomí o finančních produktech, je velmi dobře využitelné v odborné praxi sociálních pracovníků, a nejen tam. Celková atmosféra těchto seminářů byla velmi příjemná, bylo probráno a diskutováno velké množství konkrétních případů z praxe, což všichni účastníci ocenili. Bc. Josef Sládek, lektor.