BANKOVNÍ A NEBANKOVNÍ POSKYTOVATELÉ PŮJČEK

V měsíci březnu pokračoval projekt „Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaní sociálních služeb“ tématem Bankovní a nebankovní poskytovatelé úvěrů a půjček. Na trhu je velká škála různých typů úvěrů a půjček lišících se v různých základních parametrech jako jsou maximální doba poskytnutí daného úvěru, účel na který je pokytnut, cena úvěru, atd. Každý typ úvěru je pak vhodný pro řešení specifické potřeby, a proto je celkový přehled o typologii úvěrů velmi důležitý. Z jednotlivých parametrů jsou pak posluchači obvykle velmi překvapeni u RPSN – což je roční procentní sazba nákladů. Účastníci již obvykle mají nějaký základní přehled o RPSN a jejich významu pro dlužníka, ale přesto jsou následně velmi překvapeni nad skutečností, jak další poplatky navýší cenu úvěru i na několikanásobek úrokové sazby. S pomocí kalkulačky na výpočet RPSN ze stránek České obchodní inspekce pak provádíme společně propočty výše RPSN u různých poskytovatelů úvěrů. Výsledkem je řádový rozdíl výše RPSN bankovních a některých nebankovních poskytovatelů. Toto je ale pouze jedna odlišnost, mnohem větší nebezpečí číhá na dlužníky, kteří zvolí nebankovního poskytovatele v různých podmínkách úvěrové smlouvy, které mohou obsahovat velmi přísné sankce za minimální prodlení se splátkou, požadavek neadekvátního zajištění vzhledem k výši úvěru formou zástavy nemovitosti, použití blanko směnky, rozhodčí doložky atd. Součástí prezentace je rovněž seznámení s indexem predátoského úvěrování který vyhodnocuje společnost Člověk v tísni a který hodnotí nebankovní poskytovatele komplexně – tedy jak podle výše úrokových sazeb tak rovněž podle dalších podmínek využívaných v úvěrových smlouvách. Výsledkem je překvapivé zjištění, že nebankovní poskytovatelé známí svými velmi vysokými úroky vycházejí z tohoto porovnání velmi dobře a tudíž, že ta největší nebezpečí se neskrývají v úrokové sazbě, ale v další podmínkách, jejichž význam a praktický dopad je na seminářích vysvětlen. Zpracoval: Ing. Jaroslav Manderla, lektor.