EKONOMICKÁ GRAMOTNOST POKRAČUJE TÉMATEM EXEKUCE

Účastníci vzdělávacího projektu „Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb“ pokračovali ve vzdělávání v průběhu měsíce května tématem Exekuce. S touto problematikou se setkávají jako terénní pracovníci, pracovníci sociálních odborů i zaměstnanci poraden a občanských sdružení poměrně často. Naštěstí ne jako přímí účastníci, tahle osobní zkušenost jistě není nikým vítána. Jejich klienti je často využívají jako nejbližší poradce, od kterých mohou snadno získat radu, co si počít; jak postupovat v případě uvalení exekuce, někdy také jak se bránit proti postupům, které jsou neoprávněné. Zvýšit informovanost právě v této oblasti si kladou za cíl dva semináře s tématem Exekuce. Cílem prvního semináře bylo seznámit se se základy tématiky exekucí, vysvětlit používané pojmy, projít proces exekučního řízení krok za krokem včetně připomenutí zákonných lhůt jednotlivých kroků exekučního řízení. Dalším tématem bylo seznámení s exekutorským zápisem. Tento typ smluvního zajištění mezi věřitelem a dlužníkem se objevuje v praxi stále častěji a veřejnost málo ví o jeho využitelnosti, resp. i zneužitelnosti. Dále seminář seznámil s možnými výkony rozhodnutí se zdůrazněním specifik jednotlivých typů výkonu rozhodnutí. Sociální pracovníci se nesetkávají často s výkonem rozhodnutí prodejem nemovitého majetku, ale poměrně často se v praxi dozvídají o soupisu majetku movitého, který exekutoři nebo zaměstnanci exekutorských úřadů vykonávají přímo v místech bydliště dlužníků. Celá tato oblast je v médiích často popisována se zdůrazněním, že chování exekutorů je někdy problematické. Na výkon rozhodnutí prodejem nemovitého a movitého majetku navázal výkon exekucí bankovního účtu a finančních produktů, kde se někdy setkáváme s nízkou informovaností bankovních úředníků. Seminář si kladl za cíl také diskutovat s účastníky a mezi účastníky o tom, co je v praxi nejvíce potřebné, co se v jejich poradenství osvědčuje. Účastníci vítají nové poznatky s vědomím, že jsou v jejich praxi potřebné a využitelné. Pokračovací seminář k tomuto tématu bude následovat hned v měsíci červnu. Ing. Jana Pavlásková, lektor.