INFORMACE O ZAHÁJENÍ PROJEKTU

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., začala prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizovat další projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt s názvem Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytování sociálních služeb, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/66.00028, byl zahájen 1. června 2011 a potrvá 19 měsíců, tj. do 31. prosince 2012. Hlavním cílem tohoto projektu je prohloubit a rozšířit znalosti úředníků v oblasti finanční a ekonomické gramotnosti, tak aby tyto znalosti mohli uplatnit při práci s klienty, kteří se zejm. kvůli nezaměstnanosti ocitají ve finanční tísni, kterou řeší kolotočem půjček a úvěrů, s klienty, u nichž je míra ekonomické gramotnosti nízká, představy o fungování finančního trhu značně zkreslené a povědomí o právní problematice v oblasti financí téměř nulové. Projekt podpoří celkem 120 osob – úředníků z městských úřadů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Podpořeni budou zaměstnanci sociálních odborů, konkrétně úředníci z oddělení zabývajících se šetřením pro účely příspěvku na péči a pracovníci z oddělení, které má na starost přípravu v oblasti kvality sociálních služeb. Začátek projektu je zaměřen na prezentaci projektu na městských úřadech v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Cílem této aktivity, která potrvá do konce září 2011, je zajistit cílovou skupinu 120 účastníků projektu, kteří si od října 2011 budou prohlubovat své znalosti v ekonomické oblasti tím, že se zúčastní dvanáctidenního vzdělávacího programu Ekonomická gramotnost akreditovaného u MPSV ČR i MV ČR. Vzdělávací program bude realizován souběžně v 8 bězích ve výše uvedených krajích ČR. Účastníci absolvují celkem 12 celodenních školení věnovaných těmto tématům: 1. Makroekonomie, tržní systém jako celek 2. Mikroekonomie – analýza chování jednotlivých ekonomických subjektů 3. Finanční trh – komerční bankovnictví 4. Bankovní a nebankovní poskytovatelé půjček 5. Čerpání úvěrů a půjček 6. Osobní konkurz – insolvenční zákon a konsolidace úvěrů 7. Exekuce I 8. Exekuce II 9. Produkty finančního trhu se zaměřením na běžného občana 10. Platební karty jako další zdroj financí 11. Právo – lichva, podvod, úvěrový podvod aj. 12. Psychologie – působení dlouhodobé nezaměstnanosti Celý projekt bude zakončen závěrečnou konferencí, která se bude v prosinci 2012 konat v Ostravě. Mgr. Hana Fabíková, koordinátor projektu