K ČEMU JE NÁM EKONOMICKÁ GRAMOTNOST?

Rozvoj tržního hospodářství v posledních 20 letech s sebou nese také rozvoj finančního trhu a produktů určených běžným občanům (investiční příležitosti, platební prostředky, úvěry a půjčky…). Situace, kdy jsou lidé zasypáváni nejrůznějšími nabídkami finančních produktů, klade vyšší požadavky na jejich osobní odpovědnost v rozhodování o jejich využití. Vzhledem k tomu, že ještě ani dnes není finanční gramotnost v dostatečném rozsahu obsahem školních osnov, není divu, že dnešní čtyřicátníci a výše (pokud nejsou osobní finance jejich koníčkem) cítí velkou absenci vzdělání v této oblasti. Kurzy ekonomické gramotnosti, které v současné době realizuje společnost Petr Otáhal, s. r. o., v rámci 4 projektů financovaných prostřednictvím OP LZZ z Evropského strukturálního fondu a státního rozpočtu ČR v 10 krajích České republiky jsou přijímány s velkým zájmem účastníků a je škoda, že jsou určeny jen úzké cílové skupině posluchačů (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, úředníci sociálních odborů). Ekonomie je značně rozsáhlý obor a ambicí vzdělávacího programu ekonomická gramotnost není detailní seznámení se všemi jejími oblastmi, ale vybudování základní úrovně ekonomických znalostí tak, aby účastníci dokázali samostatně vyhodnotit možná rizika, která pro ně z využití některých produktů mohou vyplynout. Účastníci se naučí porozumět základním makroekonomickým pojmům, jako je například inflace a její praktický dopad na život občanů. Seznámí se se základní charakteristikou vybraných finančních produktů a s možnostmi, jak do nich investovat. Největší ohlasy a nejživější diskuse se vždy rozpoutají na seminářích věnovaných bankovním a nebankovním poskytovatelům půjček, čerpání úvěrů a půjček a osobnímu bankrotu. Účastníci s lektory diskutují nad konkrétními příklady z praxe a přínos pro pracovní využití získaných vědomostí je téměř hmatatelný. Právě možnost praktického využití získaných znalostí, ať už v osobním životě, nebo při každodenní práci s klienty je tím, čeho si účastníci vzdělávacího programu cení na kurzech nejvíce. Ohlasy účastníků, zejm. jejich spokojenost s uplatnitelností informací, jsou důkazem, že tyto projekty mají smysl a že vzdělávací program ekonomická gramotnost nemá a ani v budoucnu nebude mít o účastníky nouzi. Pokud se nám navíc (díky vzdělání klíčových sociálních pracovníků) podaří snížit počet osobních finančních katastrof, pak tyto projekty dozajista splňují svá poslání. Ing. Jaroslav Manderla, lektor vzdělávacího programu ekonomická gramotnost, Mgr. Hana Fabíková, koordinátor projetků ekonomické gramotnosti