OHLASY NA PRVNÍ KURZY EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI

ako lektorka ekonomické gramotnosti jsem měla možnost školit problematiku Mikroekonomie a Makroekonomie v rámci projektu s názvem Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytování sociálních služeb financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. Můj pocit z daných školení předčil očekávání, protože účastníci se aktivně zapojili do diskuse k dané problematice, která není zrovna jednoduchá. Velmi živě se zajímali o úlohu centrální banky z makroekonomického hlediska. Rovněž je oslovila problematika inflace a tvorby rodinného rozpočtu z mikroekonomického pohledu. Do budoucna by se rádi zabývali podrobněji problematikou důchodové reformy a také se těší na další probíraná témata, která je čekají v roce 2012. Aktivně je zajímá oblast exekucí, bankovních a nebankovních půjček a možnosti zhodnocení volných finančních prostředků. Počáteční nedůvěru některých účastníků v školená témata se podařilo překonat a všichni se již těší na další semináře vzdělávacího programu ekonomické gramotnosti. Ing. Ivana Karkošková, lektorka projektu.