ROZŠIŘ SI SVÉ VZDĚLÁNÍ V EKONOMICKÉ OBLASTI A DÍKY TOMU ZLEPŠI KVALITU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM, OLOMOUCKÉM A ZLÍNSKÉM KRAJI

V říjnu loňského roku byl zahájen další z úspěšných projektů společnosti Petr Otáhal, s. r. o., projekt Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/66.00028, financovaný prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. První seminář tohoto projektu proběhl 18. října 2011 v Moravskoslezském kraji a do konce srpna letošního roku bylo realizováno již 72 seminářů z celkových 96. Semináře probíhají v Moravskoslezském kraji (vždy dvakrát v Havířově, dvakrát v Ostravě, jednou v Karviné a jednou ve Frýdku-Místku), Olomouckém kraji (jeden běh v Olomouci) a Zlínském kraji (jeden běh ve Zlíně Malenovicích). Přestože to nebyl první projekt zaměřený na ekonomickou gramotnost v těchto krajích, zájem byl opět obrovský. Přestože jsme terénních sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků majících na starosti agendu hmotné nouze na městských úřadech do projektu přizvali o 20% více než byla plánovaná kapacita projektu, zůstalo ještě mnoho dalších zájemců neuspokojeno. Do konce projektu nám zbývají realizovat ještě tři téma: Platební karty jako další zdroj financování (tento seminář povede lektorsky paní Ing. Ivana Karkošková a pan JUDr. Jiří Bodnár), Právo – lichva, podvod, úvěrový podvod (lektoři JUDr. Lenka Mecová a JUDr. Jiří Bodnár) a téma Psychologie – působení dlouhodobé nezaměstnanosti (lektor Ing. Dáša Urbancová). Účastníci seminářů získávají množství praktických informací, které si mohou v průběhu seminářů v modelových situacích vyzkoušet a následně využít při své každodenní práci s klienty. Tento vzdělávací projekt je akreditován u MPSV i MV. Bližší informace o projektu získáte na stránkách www.petrotahal.cz.

Ing. Milan Budník, manažer projektu.