ROZŠIŘUJEME SI SVÉ VZDĚLÁNÍ = ZLEPŠUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Na osmi místech v Moravskoslezském (2x v Havířově, 2 x v Ostravě, 1 x ve Frýdku-Místku a 1 x v Karviné), Olomouckém (1 x v Olomouci)a Zlínském kraji (1 x ve Zlíně) v průběhu druhé poloviny října 2011 odstartuje v rámci projektu OP LZZ s názvem Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytování sociálních služeb první seminář z dvanáctidenního vzdělávacího programu EKONOMICKÁ GRAMOTNOST určeného pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Na akci s názvem MAKROEKONOMIE – TRŽNÍ SYSTÉM JAKO CELEK se účastníci seznámí se základními makroekonomickými pojmy, zjistí, na čem závisí HDP a od čeho se odvíjí makroekonomické cíle, uvědomí si roli peněz v ekonomice, seznámí se se stupni inflace, s cíli a nástroji monetární a fiskální politiky, prostor bude věnován také mezinárodnímu obchodu, obchodní a platební bilanci. Na setkání s účastníky se těší lektorky Ing. Ivana Karkošková a Ing. Renata Urmaničová. Vzdělávací program EKONOMICKÁ GRAMOTNOST je akreditován u MPSV ČR i u MV ČR. Mgr. Hana Fabíková, koordinátor projektu.