STRAŠÁK JMÉNEM EXEKUCE

Na konci května proběhly v Moravskoslezském kraji další z řady seminářů realizovaných v rámci projektu Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb financovaného prostřednictvím OP LZZ Z ESF a státního rozpočtu ČR. Prostor byl tentokrát věnován problematice exekucí. Protože je to téma natolik obsáhlé a závažné, jsou mu v rámci dvanáctidenního vzdělávacího programu ekonomické gramotnosti věnovány dva dny. Během prvního dne se účastníci seznámili s průběhem exekučního řízení, s úkony jednotlivých účastníků v rámci exekučního řízení a tím spojenými lhůtami. Na konkrétním případě se mohli seznámit s činností všech zapojených subjektů. Část semináře byla také věnována tomu, co předchází samotné exekuci (jak z pohledu toho, co předcházet musí, tak z pohledu toho, co v praxi většinou předchází, přestože ze zákona nemusí) a jak se musí exekutor při provádění exekuce prokazovat. Na konkrétních případech jsme si ukázali, jakým způsobem a v jaké výši dochází v průběhu vymáhání k nárůstu vymáhaného dluhu. Ze statistik Exekutorské komory ČR jednoznačně vyplývá, že za zhruba třetinou všech nařízených exekucí, tzn. za zhruba 300 000 exekucemi ročně, stojí malé dluhy do 1.000 Kč. Jsou to právě tyto malé dluhy, u kterých dochází v poměru k vymáhané částce v průběhu vymáhání k nejvyššímu nárůstu. Účastníci tak mohli pozorovat, jak dochází k nárůstu vysokého dluhu a jak k nárůstu malého. Všichni se aktivně zapojovali a z jejich reakcí bylo zřejmé, že se s problematikou exekucí u svých klientů setkávají velmi často. Přestože byla část semináře věnována i problematickým způsobům provádění exekuce, kdy se exekutoři často pohybují na hranici svých zákonných pověření, debata byla vedena ve vyváženém duchu, neboť účastníkům bylo zřejmé, že i těmto problematickým exekucím předcházelo opakované porušení povinností ze strany povinného. Na květnové semináře naváže v červnu část druhá, přičemž seminářů se kromě lektora zúčastní také pozvaný host – odborník na problematiku exekucí, který bude připraven účastníkům zodpovědět jejich dotazy a poradit, jak nejlépe pomoci klientům postiženým exekucemi. Lektorkou těchto akcí byla Mgr. Zdeňka Libišová Svobodová.