BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ V BŘEZNU 2013

V rámci realizace projektu: Poradenské a podpůrné centrum pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající, reg. číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00316, financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR, sdělujeme všem zájemkyním, že zcela bezplatné konzultace s Petrem Otáhalem, jednatelem vzdělávacího a poradenského institutu, v oblastech: ekonomika, marketing, obchod, personalistka a management mohou využít v termínech: 1. března, 13. března, 15. března, 20. března, 21. března, 22. března, 27. března, 28. března a 29. března 2013 vždy od 12:00 h do 20:00 ve školicím středisku společnosti Hertin v Ostravě – Mariánských Horách. Všechny zájemkyně prosím dopředu o rezervaci data a času bezplatné konzultace u paní Lenky Čupové na telefonním čísle: 558 623 093. Mgr. Hana Vývodová, manažerka projektu.