NDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Jednou z klíčových aktivit projektu s názvem Poradenské a podpůrné centrum pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající, reg. č. CZ.1.04/3.4.04/88.00316, financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR, který realizuje společnost Petr Otáhal, a. s., je poskytnout ženám-podnikatelkám z Moravskoslezského kraje bezplatné poradenství  v oblasti práva, financí, daní, ekonomiky, marketingu, obchodu, personalistiky a managementu. Každá účastnice má vedle možnosti zúčastnit se zcela zdarma dvou odborných seminářů jedinečnou příležitost využít až 5 individuálních konzultací s odborníky. Termíny a místa konzultací si domlouvá každá účastnice projektu dle svých časových možností přímo s konkrétním vybraným konzultantem.

 

Konzultace v rámci realizace projektu momentálně poskytují:

 

JUDr. Lenka Mecová

Advokátka, konzultantka v oblasti práva, poskytne Vám především odborné:

 • o)  poradenství v oblasti zakládání obchodních společností, tj. na čem je třeba se dohodnout, pokud chci založit obchodní společnost, co k tomu potřebuji a jak si obchodní společnost založit,
 • o) poradenství v oblasti řešení vymáhání dluhu, mimosoudní řešení dluhů, soudní řešení dluhu, rozhodčí
 • o) řízení, osobní bankroty, poradenství v oblasti řešení exekucí, dluhy ve společném jmění manželů,
 • o) poradenství v oblasti uzavírání občanskoprávních a obchodních smluv,
 • o) poradenství v pracovněprávních vztazích, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele,
 • o) právní úprava nového občanského zákoníku v podnikání, novelizace zákoníku práce účinná od 1. 1. 2014.

 

Kontakty: telefon: 777 146 273, e-mail: mecova.lenka@centrum.cz

Ing. Ivana Karkošková

Konzultantka v oblasti osobnostního rozvoje a orientace na trhu práce, poradí s celkovým zlepšením komunikace a vztahů, konzultace můžete využít v následujících oblastech:

 • o) osobnostní typologie (vhodnost zaměstnání podle osobnostního typu, proč neslyším, když na mě ostatní mluví, jak se mám chovat k podřízeným/nadřízeným podle osobnostního typu, co na ně platí/neplatí….),
 • o) syndrom vyhoření – není už čas na změnu?
 • o) řešení konfliktů – jak nemít pocit viny při řešení konfliktní situace,
 • o) personální práce – výběrová řízení (kde a jak si sednout, co si vzít na pohovor, řeč těla, typy výběrových řízení….),
 • o) napsání životopisu podle nové normy,
 • o) vedení porad – jak má vypadat porada, aby byla jasná, stručná a konstruktivní,
 • o) týmová práce – jakou roli hraji v týmu, kdo mi sedí a proč se chovám tak, jak se chovám,
 • o) komunikační dovednosti – proč mi někdy nerozumí, když na ně mluvím (verbální a neverbální komunikace, telefonování….),
 • o) co je moje hnací síla – co mě tedy motivuje k práci? Jsou to peníze, nebo snad něco jiného (jistota, postavení, bezpečí….)?

 

Kontakty: telefon: 604 913 052, e-mail: ivana.karkoskova@seznam.cz

Ing. Renata Urmaničová

Konzultantka v oblasti komunikačních a obchodních dovedností, marketingu a finančního poradenství. Konzultace poskytuje v následujících oblastech:

 • o) soft skills (měkké dovednosti) – komunikace, verbální a neverbální komunikace, spolupráce, asertivita, jednání a řeč těla, efektivní komunikace s podřízeným (nejen), business etiketa a komunikace,
 • o) obchodní dovednosti – moderní komunikace v obchodní praxi, domlouvání obchodní schůzky (příprava, úvod, jednání, argumentace, uzavření), práce s klientem (databáze, kontaktování), prodejní dovednosti – identifikace potřeb,  telefonický kontakt,  prezentace a sebeprezentace, trénink obchodní skupiny, práce s doporučením,
 • o) zahájení podnikání, inzerce, životopisy a motivační dopisy – jak se dobře prodat na trhu práce,
 • o) etika, plánování a delegování, motivace a vedení týmu, motivace zaměstnanců, hodnocení pracovníka – hodnotící pohovory, pracovní typy,  4 elementy a ovlivnění v profesním životě, odvaha ke konfliktu, efektivní zácvik pracovníka, syndrom vyhoření – vnitřní spokojenost, řízení času,
 • o) kroky k úspěchu,
 • o) informace v oblasti finančních produktů se zaměřením na běžného občana, základy a principy fungování, možnost ujasnit si co je vhodné (co vhodné rozhodně není) a hlavně jak jednotlivé programy využít co nejlépe pro sebe. U založení nové pojistky, hypotéky nebo půjčky, budete příště vědět, na co si dávat pozor a na co je dobré se zeptat, případně co dělat s nevýhodnou smlouvou, jak se dostat z předlužení, vhodné a nevhodné způsoby půjčování peněz, rizika, minimalizace rizik, kapitál v pojištění, zhodnocování peněz, investice, bankovní a nebankovní produkty, platební a kreditní karty (správné využití), zda vstoupit do II pilíře, jak využít stavební spoření, zda investovat do podílových fondů apod.
 • o) marketing, internetový marketink, síťový marketing – síla, možnosti, výhody, fungování, nákupní společenství, reklama, sociální sítě…

 

Kontakty: telefon: 774 525 844, e-mail: ren.urmanic@seznam.cz

JUDr. Jiří Bodnár

Lektor a konzultant v oblasti obchodních a prodejních dovedností, komunikace a práva, specialista na insolvenci a oddlužení. Konzultace poskytuje v následujících oblastech:

 • o) ekonomická a finanční gramotnost,
 • o) prodejní a obchodní dovednosti, komunikace se zákazníky,
 • o) vyřizování reklamací, škody a vady zboží,
 • o) živnostenský zákon a základy podnikání, jak začít podnikat od A do Z, podnikatelský záměr,
 • o) nábor zaměstnanců, pracovněprávní vztahy,
 • o) inventarizace majetku a zákon o inventarizaci,
 • o) kupní smlouvy, smlouvy o dílo,
 • o) prodej zboží v obchodě,
 • o) insolvence a oddlužení,
 • o) odhady nemovitostí a věcí movitých,
 • o) bytové právo, pronájem nebytových prostorů pro zřízení provozovny.

 

Kontakty: telefon: 737 615 244, e-mail: jiri.bodnar@seznam.cz

Mgr. Hana Fabíková

Lektorka v oblasti úpravy písemností a českého jazyka, poradit Vám může v následujících oblastech:

 • o) formální úprava písemností v souladu s pravidly pravopisu a normou ČSN 01 6910 (co a kde zvýraznit, kde napsat mezeru, kde naopak ne, kde patří prázdný řádek, jak na meziodstavcové mezery, využití klávesových zkratek),
 • o) formulace obchodních dopisů a e-mailů (oslovení, zdvořilostní fráze, správné formulace, čemu se vyhnout, o) nejčastější nedostatky a prohřešky vůči češtině),
 • o) stylistické a syntaktické nedostatky (nevhodné formulace, nedostatky ve větné výstavbě),
 • o) interpunkce (nač si dát pozor, nejčastější případy, kdy se chybně píše čárka tam, kde být nemá a naopak),
 • o) jazykově obtížné jevy a pravopisné záludnosti aneb co, kde, jak a proč psát a naopak nepsat.

 

Kontakty: telefon: 604 104 034, e-mail: hana@petrotahal.cz