PRÁVO V PODNIKÁNÍ

Ve čtvrtek 17. října 2013 se v Ostravě konal další seminář v rámci realizace projektu Poradenské a podpůrné centrum pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající, reg. č. CZ. 1.04/3.4.04/88.00316, financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR, který realizuje společnost Petr Otáhal, a. s. Seminář názvem PRÁVO V PODNIKÁNÍ se věnoval zejména novému občanskému zákoníku, který vstupuje v platnost od 1. ledna 2014. Jednalo se o náročné téma, neboť obsáhlost novel a změn přesahuje možnosti jednodenního školení. Zaměření semináře bylo na  problematiku a dotazy přítomných,  jak se orientovat a vypořádat s úplně novými pojmy, které nový občanský zákoník používá. Zájem projevovaly účastnice semináře nejen z oblasti podnikání, ale k získání všeobecného přehledu  i pro osobní život. Tyto znalosti by bylo možno uplatnit i při jednání s klienty, neboť účastnice semináře byly podnikatelky z oblasti pojišťovnictví a finančnictví. JUDr. Jiří Bodnár, lektor.