ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

V pátek 24. října se v ostravském hotelu Imperial uskutečnila závěrečná konference k realizaci projektu Poradenské a podpůrnén centrum pro eny začínající podnikání a ženy již podnikající. Zúčastnilo se jí 100 osob, mezi účastníky byly jak ženy, které se účastnily aktivit projektu, tak zástupci právnických a fyzických osob nejen z Moravskoslezského kraje. Cílem konference byla vedle prezentace výstupů a výsledků projektu také širší diskuse nad problematikou rovných příležitostí v podnikání a prezentace dalších aktuálních témat vycházejících ze zkušeností zapojených lektorů a konzultantů během práce s podnikatelkami, ať už během vzdělávacích seminářů či během poskytování individuálních konzultací.