BYTOVÉ VLASTNICTVÍ V JIHOČESKÉM KRAJI

Také v Jihočeském kraji jsme zahájili první semináře vzdělávacího programu Právo a bydlení, který je realizován v rámci projektu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. Úvodní seminář věnovaný problematice bytového vlastnictví zde proběhl ve třech termínech, a to dne 24. 1. 2011 v Táboře a ve dnech 25. a 26. 1. 2011 v Českých Budějovicích. Na seminář v Táboře bylo přihlášeno 15 zájemců, kteří se dostavili v plném počtu. V Českých Budějovicích se první den konání semináře dostavilo 19 účastníků z celkově přihlášených 21 a druhý den 25 účastníků z celkově přihlášených 26. Účastníci měli o probíranou tématiku velký zájem, byli aktivní a snažili se získat maximum informací. Zajímalo je především uplatnění získaných informací v praxi a aplikace při jejich poradenské činnosti klientům. Největší zájem byl o práva a povinnosti vlastníků bytových jednotek, právní úpravu týkající se deregulace nájemného, práva a povinnosti nájemců a dále hypotéka, jako prostředek pořízení vlastního bydlení. Lektorkou této akce byla Mgr. Viola Šiplová.