PRÁVO A BYDLENÍ – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

V rámci projektu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum CZ.1.04/3.2.01/19.00234 probíhaly v měsíci září poslední semináře na téma Sociální bydlení. V souvislosti se zhoršenou ekonomickou situací klientů a připravovanými změnami v oblasti příspěvků na bydlení a doplatků na bydlení účastníci uvítali téma sociálního bydlení jako velmi aktuální.

 

Cílem výuky bylo seznámit skupinu klíčových sociálních pracovníků se základními pojmy v oblasti sociálního bydlení v návaznosti na připravený návrh zákona o sociálním bydlení, rozebrat jednotlivé programy státní podpory v oblasti bydlení jak na straně nabídky, tak i na straně poptávky. Seminaristy hodně zaujaly konkrétní informace o výši a poměru příspěvků jednotlivých rezortů do oblasti bydlení a jejich vývoji v průběhu posledních 5 let.

Byly rozebrány výhody, nevýhody a rizika sociálního bydlení.  Účastníci byli informováni o současné i připravované možnosti aktivit neziskových organizací v oblasti a rovněž o připravovaných změnách v legislativě.

 

Během semináře byl do detailů objasněn koncept třístupňového propustného sociálního bydlení (včetně konkrétních příkladů fungujících modelů v české praxi) a byla nastíněna vize budoucí orientace státu v politice sociálního bydlení.  V průběhu diskuse někteří účastníci semináře přispěli i vlastní zkušeností z praxe v propustném bydlení.

 

Ing. Renata Urmaničová, lektor.