PRÁVO A BYDLENÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Sociální pracovníci na jižní Moravě se nebojí dalšího vzdělávání. O tom svědčí také jejich velký zájem o účast ve vzdělávacím programu právo a bydlení, který v Jihomoravském kraji realizujeme v rámci projektu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. První semináře z pětidenního vzdělávacího cyklu věnované otázkám bytového vlastnictví se uskutečnily v úterý 17. ledna 2012 a ve čtvrtek 19. ledna 2012 v brněnském hotelu Slovan, v pátek 20. ledna se tentýž seminář uskutečnil v Hodoníně v hotelu Panon. Lektorem této akce byl JUDr. Jiří Bodnár.