PRÁVO A BYDLENÍ – V POLOVINĚ KRAJŮ REALIZACE ÚSPĚŠNĚ UKONČENA

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., realizuje od 1. července loňského roku projekt s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00234. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jedním z cílů projektu je proškolit minimálně 330 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách působících v 6 krajích ČR – Plzeňském, Karlovarském, Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském. Celý vzdělávací program je zaměřen na problematiku týkající se oblasti bytového práva, vlastnictví bytů, nájemních vztahů, exekucí, alternativního a sociálního bydlení.

O vzdělávací program je již od počátku velký zájem, o čemž hovoří počty přihlášených účastníků. V šesti zapojených krajích se do projektu přihlásilo více než 380 účastníků (kapacita kurzu byla naplněna na více než 113 %).

V první polovině letošního roku vzdělávací program úspěšně absolvovalo 69 účastníků z Moravskoslezského kraje, 56 účastníků z Jihomoravského kraje a 59 účastníků z Jihočeského kraje. V dalších krajích bude vzdělávací program ukončen během následujících měsíců.

Ze strany absolventů je projekt hodnocen velice kladně. Účastníci hodnotí pozitivně jak vysokou odbornost a kvalitu výuky, tak i samotnou organizace jednotlivých kurzů. Vysoká úroveň kurzů je zajištěna výběrem lektorů jednotlivých témat, kteří mají nejen teoretické, ale především i praktické zkušenosti s danou tématikou. Jednotlivé kurzy jsou připraveny tak, aby si účastníci mohli získané informace procvičit v modelových situacích a na praktických příkladech.

V rámci projektu vzniká rovněž odborná publikace, která je pojata jako sborník příspěvků věnovaný problematice bytového práva. Publikace je určená nejen účastníkům projektu, ale i široké veřejnosti a bude zdarma ke stažení na internetových stránkách společnosti. Realizace celého projektu bude zakončena na závěrečné konferenci, která se uskuteční v prosinci 2012 v Praze.

Ing. Jan Michalec, manažer projektu.