ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE K PROJEKTU PRÁVO A BYDLENÍ V PRAZE 13. PROSINCE 2012

V rámci realizace projektu s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum, číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00234, financovaného prostřednictvím OP LZZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na

 

ZÁVĚREČNOU KONFERENCI K PROJEKTU PRÁVO A BYDLENÍ

 

Důvod konference:

Smyslem konference je setkání účastníků vzdělávacího programu právo a bydlení a odborníků z veřejné správy, neziskových organizací ap., zhodnocení výsledků projektu a hlavně debata nad dalším postupem pomoci lidem ohroženým dluhovou pastí, problematickým bydlením a možnostmi zabránění rozpadu jejich rodin či sociálnímu vyloučení. Součástí konference bude také prezentace nových trendů v oblasti výuky ekonomické gramotnosti a informace o novém evropském certifikátu ECC pro sociální pracovníky.

 

Termín konání:

Čtvrtek 13. prosince 2012

Časové informace:

  • 09:30 až 10:00 příjezd, prezence účastníků a ranní káva
  • 10:00 až 13:30 odborná část
  • 13:30 až 14:30 pracovní oběd a volná diskuze
  • 14:30 ukončení konference a odjezd

Místo konání:

  • Hotel První republika, V Tůních 1625/8, Praha 2 (www.firstrepublic.cz)
  • Hotel je umístěn v centru Prahy, má vynikající dostupnost (metro C, stanice I. P. Pavlova, tramvajová zastávka I. P. Pavlova, nebo Štěpánská). Parkovací možnosti          u hotelu a v okolí hotelu jsou omezené.

 

Rezervace, cena a platební podmínky:

  • Rezervaci proveďte na internetových stránkách: www.petrotahal.cz v sekci veřejné kurzy nebo na e-mail sekretariat@petrotahal.cz co nejdříve, protože počet míst v sále    je omezen.
  • Účast pro Vás je na této konferenci zcela zdarma.
  • Konference se mohu zúčastnit za jednu organizaci bezplatně maximálně 2 osoby.

 

Na setkání s Vámi se těší

 

Petr Otáhal, jednatel společnosti