ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE K PROJEKTU

Dne 13.12.2012 se v Hotelu První republika v Praze konala závěrečná konference k projektu

„Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum, číslo projektu, číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00234.

 

Konference se zúčastnilo více než 20 účastníků z řad absolventů vzdělávacího programu „právo a bydlení“ a odborníků z veřejné správy, neziskových organizací ap.

Cílem konference bylo nejen zhodnocení výsledků projektu ale zejména debata nad dalším postupem pomoci lidem ohroženým dluhovou pastí, problematickým bydlením a možnostmi zabránění rozpadu jejich rodin či sociálnímu vyloučení. Součástí konference byla také prezentace nových trendů v oblasti výuky ekonomické gramotnosti a informace o novém evropském certifikátu ECC pro sociální pracovníky.

 

Účastníci konference obdrželi odbornou publikaci Právo a bydlení, která byla vytvořena v rámci realizace projektu a financována z prostředků ESF a státním rozpočtem ČR.

 

 

Petra Lančová

manažer projektu