ANDRAGOGIKA – PARTNERSKÉ PŘÍSTUPY K ÚČASTNÍKŮM

Dne 6. a 7. ledna 2011 se v rámci projektu OP VK s názvem: Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech, vedeného pod číslem: CZ.1.07/3.2.07/01.0018, uskutečnila v ostravském hotelu Imperial další vzdělávací akce na téma: Andragogika – Partnerské přístupy k účastníkům. Další akce pro lektory juniory je plánována na březen 2011. Tento projekt je financován z Evropského sociálni fondu a státního rozpočtu České republiky. Petr Otáhal, manažer projektu.