LZE SE NAUČIT PROFESNÍ ETICE?

Mnozí lektoři, zejména ti, kteří vzdělávají zdravotníky a sociální pracovníky, se setkávají s tím, že vedle tématu, které přednášejí, narazí na otázky související s etikou, morálkou, právem a hodnotami. Právě jim je určen cyklus pěti dvoudenních školení věnovaných vybraným tématům z profesní etiky, který společnost Petr Otáhal, s. r. o., realizuje v rámci projektu s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech, reg. č. CZ.1.07/3.2.07/01.0018, financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR. V červnu 2011 skupina osmi lektorů absolvovala dvoudenní školení věnované místu profesní etiky v mezilidských vztazích, 8. a 9. října 2011 proběhl v hotelu Imperial v Ostravě dvoudenní seminář věnovaný etickým tématům, problémům a dilematům v lékařské (medicínské) praxi. V prosinci se lektoři mohou těšit na seminář věnovaný etice v manažerské praxi. Mgr. Hana Fabíková, koordinátor projektu