POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNOU KONFEFENCI – 7. PROSINCE 2012 V OSTRAVĚ

POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNOU KONFEFENCI – 7. PROSINCE 2012 V OSTRAVĚ

s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech“, reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.07/01.0018, financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR, si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na

 

ZÁVĚREČNOU KONFERENCI

 

Důvod konference:

Smyslem konference je zhodnocení výsledků projektu a představení výstupů z projektu zástupcům cílových skupin (účastníkům vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj dovedností lektorů a získávání znalostí v nových tématech, účastníkům pilotního ověřování z veřejné i soukromé sféry) i širší odborné veřejnosti. Zaměříme se na hledání nových možností a cest v oblasti dalšího vzdělávání, seznámíme se s novými trendy v oblasti výuky ekonomické gramotnosti, věnovat se budeme i dalšímu vzdělávání učitelů apod.

 

Termín konání:

Pátek 7. prosince 2012

 

Časové informace:

  • 08:30 až 09:00 příjezd, prezence účastníků a ranní káva
  • 09:00 až 12:00 odborná část
  • 12:00 až 13:00 pracovní oběd a volná diskuze
  • 13:00 až 15:00 odborná část
  • 15:00 ukončení konference

 

Místo konání:

  • Hotel Imperial, Tyršova 6, Ostrava (www.imperial.cz)
  • Hotel má vynikající dostupnost MHD. Pokud přijedete autem, nedoporučujeme parkovat před hotelem (vysoká cena za parkovné), ale např. za divadlem A. Dvořáka, nebo za domem knihy Librex (celodenní parkovné 50 až 70 Kč).

 

Rezervace, cena a platební podmínky:

  • Rezervaci proveďte na internetových stránkách: www.petrotahal.cz v sekci veřejné kurzy nebo na e-mail sekretariat@petrotahal.cz co nejdříve, protože počet míst je omezen.
  • Účast pro Vás je na této konferenci zcela zdarma.

 

Na setkání s Vámi se těší

 

Petr Otáhal, jednatel společnosti