AKTUÁLNÍ TRENDY V PERSONALISTICE – TÉMA, KTERÉ VZBUDILO ZÁJEM

Ve dnech 21. února a 18. dubna 2012 proběhl seminář na téma Aktuální trendy v personalistice, které jsou součástí modulu Personalistika pro vedoucí pracovníky mateřských a základních škol. Seminář byl koncipován tak, aby účastníkům přiblížil současné dění v oblasti řízení lidských zdrojů. Zaměřili jsme se na oblast personálního marketingu, personální práce ve školách, zaměstnaneckých benefitů či alternativních forem zaměstnávání. Dopolední blok byl věnován především personálnímu řízení. S velkým ohlasem se setkal odborný host se svým vystoupením na téma „Prokrastinace“. Odpolední část semináře byla zaměřena na téma rovné příležitosti. Jako příklad dobré praxe při podporování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce byl představen projekt firemní mateřské školky z Ostravy. Ke každému tématu probíhala živá a zároveň profesionální diskuze přítomných pedagogů, kteří se otevřeně podělili s ostatními o své zkušenosti a názory. Chci tímto poděkovat zúčastněným ředitelům mateřských i základních škol za aktivní přístup, vytvoření příjemné atmosféry a především ocenit jejich zájem o další sebevzdělávání. Mgr. Hana Vývodová, lektorka a manažerka projektu.