EKONOMICKÁ GRAMOTNOST

V měsíci listopadu 2011 proběhly první dva dny z třídenního vzdělávacího cyklu ekonomické gramotnosti. Cyklus je určen pro učitele mateřských a základních škol a je realizován v rámci projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávaní pracovníků škol a školských zařízení pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR. Účastnice školení se zabývaly financemi, a to nejen ve vztahu k vlastní pedagogické činnosti, ale především s ohledem na praktické využití v běžném životě. Zaujala je zejména otázka ochranných prvků na bankovkách, efektivní využívání platebních a úvěrových karet a jak a možnosti efektivního spoření. Koncepce jednotlivých seminářů je postavena na praktickém využití přednášených témat a práci s případovými studiemi souvisejícími s probíranými tématy (např. na co si dát pozor při placení, úspory a investice). Účastnice si cenily zejména odborného, ale přesto pochopitelného vysvětlení dané problematiky. Ocenily, že mohou získat informace, které využijí jak v profesním, tak v soukromém životě. Podle ohlasů se již těší na naše lednové setkání, kdy se budeme zabývat bankovními a nebankovními poskytovateli půjček. Tohoto setkání se navíc zúčastní pozvaný host z praxe. Ing. Ivana Karkošková, lektorka ekonomické gramotnosti