POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

V pátek 6. 1. 2012 proběhl ve Frýdku- Místku v rámci projektu „Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky “ seminář týkající se pracovněprávních vztahů v oblasti školství. Seminář proběhl v salonku penzionu Pod Kašnou na Zámeckém náměstí ve Frýdku- Místku. Semináře se celkem zúčastnilo třináct vedoucích pracovníků škol a školských zařízení z okresu Frýdek- Místek. Pro posluchače byl tento seminář přínosem pro jejich stávající pozici zaměstnavatele a účastníci získali mnoho praktických poznatků z oblasti pracovního práva zohledňující novelizaci zákoníku práce účinnou od 1. 1. 2012. JUDr. Lenka Mecová, lektorka vzdělávací akce.