PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

V pátek 18. 11. 2011 proběhl ve Frýdku-Místku v rámci projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky financovaného prostřednictvím OP VK seminář týkající se pracovněprávních vztahů v oblasti školství. Akce proběhla v salonku penzionu Pod Kašnou na Zámeckém náměstí ve Frýdku-Místku a zúčastnilo se jí devět ředitelů základních a mateřských škol z Moravskoslezského kraje. Pro posluchače byl seminář přínosem zejména pro jejich stávající pozici zaměstnavatele, získali mnoho praktických poznatků z oblasti pracovního práva zohledňující novelizaci zákoníku práce účinnou od 1. 1. 2012. JUDr. Lenka Mecová, lektorka vzdělávací akce.