PREZENTACE PROJEKTU NA PORADĚ ŘEDITELŮ ŠKOL V ORLOVÉ

V úterý 20. 8. 2011 jsme představili projekt s názvem „Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky“ na poradě ředitelů škol, která se konala v prostorách městského úřadu v Orlové. Porady se zúčastnilo 18 ředitelů škol, kteří byli seznámeni s projektem, jeho aktivitami a možnostmi bezplatné účasti ve vzdělávacích programech určených pro učitele mateřských a zákadních škol škol (osobní a profesní rozvoj, vzdělávání v oblasti ekonomické gramotnosti). Mgr. Hana Fabíková