PROJEKT VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., se stala na jaře roku 2011 úspěšným žadatelem o podporu grantového projektu z operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost. Výzva byla vyhlášena Moravskoslezským krajem, a to pro oblast podpory 7.1.3. s názvem Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Realizace projektu s názvem Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky byla zahájena dne 1. června 2012.

Cílovou skupinou tvořili pracovníci a vedoucí pracovníci mateřských a základních škol v Moravskoslezském kraji. Projekt měl dva hlavní cíle, které souvisely s charakteristikou cílových skupin. Prvním cílem bylo zvýšení kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení. Zapojená skupina ředitelů si díky vzdělávacím akcím zvyšovala své znalosti a dovednosti v oblasti manažerského řízení, personální politiky a školské legislativy. Cílem všech modulů pro vedoucí pracovníky škol byla jejich podpora při řízení svěřeného školského zařízení, vedení pracovníků a zdokonalování image školy. Druhým cílem projektu byl rozvoj schopností pracovníků škol a školských zařízení v oblastech jejich osobního a profesního rozvoje, s důrazem na inovativní prvky při prezentacích, komunikaci atp. Pro přesnější zacílení byly jednotlivé semináře rozděleny pro učitele mateřských škol a učitele základních škol.

V rámci projektu bylo během 105 školících dnů, kterých se zúčastnilo více než 1 200 ředitelů a učitelů mateřských a základních škol Moravskoslezského kraje. Úspěšně tak byla naplněna cílová skupina, zrealizovány projektem naplánované aktivity týkající se jak samotného vzdělávání, tak čerpání rozpočtu a dodržení harmonogramu. Především díky nečekanému zájmu ze strany mateřských škol bylo nakonec uspořádáno o 6 školicích dnů více, než bylo v projektu plánováno. Na čem byla postavena úspěšná realizace projektu? Jednoznačně to byla důkladná příprava, informovanost, komunikace a osobní účast, a to všech osob zapojených do projektu. Od realizačního týmu projektu přes lektory, ředitele škol až po samotné účastníky.  

Projekt byl oficiálně zakončen závěrečnou konferencí, která se konala 14. června 2012 v Ostravě.  Čtyřem desítkám účastníků byly prezentovány informace, postřehy a zajímavosti ze samotné realizace projektu, dále statistické výstupy týkající se uskutečněných vzdělávacích akcí a výsledky dotazníkového šetření mezi řediteli zapojených škol. Na konferenci dále zazněly příspěvky týkající finanční a ekonomické gramotnosti, právní problematiky v oblasti školství či demografické studie vývoje obyvatelstva. Konference byla důstojným zakončením úspěšně realizovaného projektu a zároveň příležitostí k osobnímu setkání realizačního týmu, vedoucích pracovníků mateřských a základních škol a široké odborné veřejnosti z oblasti školství Moravskoslezského kraje.

Hana Vývodová, manažerka projektu.