VZDĚLÁVACÍ MODULY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKO ZKOUŠKA KVALITY VE VÝUCE PRO DOSPĚLÉ

Lektoři společnosti Petr Otáhal se v podzimních měsících účastnili vzdělávacího cyklu v oblasti Andragogických dovedností, a to hlavně uplatnění prezentačních a rétorických dovedností a práce s multimediální technikou, díky kterému nyní vytvořili nové vzdělávací moduly v tomto tématu. Ověřovací projekty byly vytvořeny pro úředníky veřejné správy a pro učitele střední školy.. Ve dnech 27.- 29. ledna a 3.-5. února 2012 se úředníci městských a obecních úřadů a učitelé Střední odborné školy pod vedením špičkové lektorky Ing. Kateřiny Dudkové učili novým interaktivním metodám přednášení a výuky a jejich přímého uplatňování při výkonu jejich profesí. Poctivá snaha účastníků o maximální využití a vstřebání této problematiky, vstřícnost a zpětná vazba talentované lektorky, stejně jako smysl pro humor všech zúčastněných vytvořily skvělou pracovní atmosféru v Hotelu Imperial v Ostravě. Upřímně bychom si přáli, aby všechny akce byly takto vydařené. Autor článku: Yvetta Mikulcová, BA, manažer projektu.