DOKONČENÍ MBA STUDIA

Pro učité skupinu našich klientů realizujeme dokončení MBA studia a získání MBA titulu. Pro přijetí k dokončení studia MBA je třeba splnit požadavky na vzdělání, manažerkou praxi a prokázat účast na odborném manažerském vzdělávání. Podrobnosti rádi zašleme do e-mailu. Podmínkami pro udělení titulu MBA je úspěšné absolvování rozdílových testů MBA a příprava, odevzdání a obhajoba diplomové práce MBA. Obhajoby diplomových prací budou probíhat v úterý 25. února 2020 v Ostravě. Dokončení si můžete objednat snadno na našem webu v sekci „veřejné kurzy a konference“. Petr Otáhal.